20 grudnia 2017 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. Dopalacze – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zorganizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkolę Wyższą przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

Spotkanie odbyło się w ramach Podkarpackiego Forum Kryminalistyki i było kolejnym spotkaniem poświęcanym problematyce nowych związków psychoaktywnych i rozwiązań prawnych służących przeciwdziałaniu ich wytwarzania, wprowadzania do obrotu i udzielania.

Do udziału w konferencji została zaproszona i wzięła w niej udział pani Justyna Nalepa-Harpula – wicedyrektor ZSEiO. 

Skip to content