Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Atest 2000 serdecznie zapraszają młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Jarosławskiego do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moje spojrzenie na patriotyzm obiektywem aparatu fotograficznego”.

Konkurs objęty jest patronatem Starosty Jarosławskiego.

  Zaproszenie kierujemy do wszystkich młody artystów zainteresowanych tematem i potrafiących przekazać fotografią swoje indywidualne podejście do patriotyzmu i jego różnych aspektów, wymiarów, emocji.

 Na zwycięzców czekają nagrody, satysfakcja i wystawa pokonkursowa prac.

  Organizatorzy zachęcają do udziału!

Dołączamy Regulamin Konkursu, który szczegółowo określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa:
Regulamin konkursu fotograficznego – Moje spojrzenie na patriotyzm obiektywem aparatu fotograficznego

Skip to content