„Poznaj swoje prawa w pracy” – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (etap regionalny)

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany w szkołach ponadgimnazjalnych uczestniczących w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa, dbałości o jakość stanowisk pracy i ich bezpieczeństwo. 

Uczennice naszej szkoły Alicja Cieślik i Bernadetta Szatkowska w dniu 5 marca 2019 r. wzięły udział w etapie regionalnym tego konkursu. Znalazły się w gronie 66 uczniów z 33 szkół.

Gratulujemy!!!

Skip to content