Klasy drugie uczestniczyły w lekcji teatralnej zorganizowanej przez teatr Forma z Białegostoku. Było to interaktywne spotkanie z wielką literaturą, młodzieży został przedstawiony Mickiewiczowski  arcydramat  – Dziady cz. III. Lekcja polskiego, tak, ale w zupełnie innym wymiarze – klasyka stała się bliższa.

Skip to content