18 maja 2022 roku uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, kształcący się w zawodzie technik ekonomista, w ramach „klas patronackich”  mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawarte w styczniu br. porozumienie umożliwia uczniom udział w zajęciach (wykładach otwartych i warsztatach) oraz projektach, wydarzeniach organizowanych przez uczelnię. 

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia:

Co łączy postaci John F. Kennedy’ego, Nelsona Mandelę, Steve’a Jobsa i Mahatmę Gandhiego?  – rozważania o roli Lidera” – Małgorzata Leśniowska-Gontarz;

„Komunikacja interpersonalna – co pomaga w byciu przekonywującym?” – Joanna Podgórska;

 „Umysł jest jak spadochron….” – techniki generowania pomysłów przydatne w szkole, pracy i życiu codziennym” – Karolina Palimąka

Wszystko po to  by wzbudzić ciekawość, podzielić się wiedzą oraz wskazać możliwości budowania swojej ścieżki zawodowej.

Skip to content