Konferencja „Policja w służbie Niepodległej”   w Jarosławiu

15 października br. w sali Akademickiego Centrum Kultury Studenckiej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu, odbyła się konferencja połączona z wernisażem fotografii i dokumentacji historycznej pod tytułem „Policja w służbie Niepodległej”. Wzięli w niej udział policjanci, pracownicy Policji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie szkół średnich, studenci, przedstawiciele samorządu i służb mundurowych oraz młodzież klas policyjnych naszej szkoły wraz z wychowawcami: Ireną Jarosz, Elżbietą Ślusarz i Elżbietą Czwakiel. 

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek, dr inż. Ryszard Pukała Prorektor PWSTE im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu, dr Tatiana Kożak-Siara Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania tej uczelni, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie mł. insp. dr Mariusz Skiba oraz podkom. dr Marcin Dziubak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,  przedstawiciele służb mundurowych oraz dyrektor naszej szkoły – Marta Kurpiel.     Wydarzenie to w sposób szczególny wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nawiązując jednocześnie do nadchodzącego w 2019 roku 100-lecia powstania Policji Państwowej, a archiwalne fotografie przybliżyły uczestnikom obraz Policji, funkcjonującej na Podkarpaciu.

Podczas konferencji referat wygłosił mł. insp. dr Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, który przybliżył rolę „Policji w służbie Niepodległej”.                                                                                Uroczystość uświetnił klimatyczny program artystyczny przygotowany przez p. Teresę Krzywonos. Uczniowie naszej szkoły: Natalia Cużytek, Gabriela Skotny, Anita Wojdyło, Julia Senczyszyn, Anita Drabik i Arnold Zamorski przenieśli zebranych w świat wojennych przeżyć, tragedii i tęsknot.

Skip to content