Zakończenie roku klas maturalnych

Dzień 26 kwietnia 2019r. był dniem maturzystów i małym świętem naszej szkoły, ponieważ uczniowie klas programowo najwyższych, czyli trzecich liceum i czwartych technikum, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystości rozpoczęły się w kościele mszą św. w intencji młodzieży, a potem wszyscy udali się do szkoły na akademię, która miała nieco skromniejszy wymiar, ale była jak zwykle wzruszająca.

W swoim przemówieniu pani dyrektor, Justyna Nalepa-Harpula, zwracając się bezpośrednio do maturzystów, podkreśliła, jak wiele wnieśli w społeczność szkolną, jaki ślad zostawili w pamięci wszystkich. Podziękowała im za to, że byli wspaniałymi promotorami szkoły, widać ich było w konkursach i olimpiadach zawodowych, a także w akcjach charytatywnych. Jeśli wśród nich byli tacy, którzy mają poczucie niespełnienia, a jednak dopłynęli wraz z innymi do końca, niech znajdą swoją drogę, którą rozpoczęli właśnie tu. Życzyła im, aby zapisali się w ludzkiej pamięci i ruszyli w nową drogę, która się dopiero przed nimi otwiera, pamiętając, że ich początek zaczął się właśnie w Ekonomiku. By wykorzystali to, co otrzymali najlepszego, budując swoją przyszłość. Podziękowania popłynęły w stronę wychowawców i nauczycieli, którzy – poświęcając swój czas, wiedzę i umiejętności – doprowadzili młodzież do dzisiejszego dnia.

Na koniec osobiście wręczyła świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom z klasy 3A, 3B i 4D oraz nagrody książkowe dla wszystkich, którzy pracowali społecznie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego oraz wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję i godne reprezentowanie naszej szkoły. Po raz kolejny również za szczególne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w życie szkoły, osobowość, kreatywność został przyznany tytuł „primus inter pares” – zaszczytną absolwentką Ekonomika roku 2019 została Agata Murzacz z klasy 3A liceum z innowacją policyjną.

W imieniu rodziców głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców pan Wacław Cwynar, składając piękne życzenia i podziękowania za doprowadzenie ich dzieci do dorosłości.

Następnie pani dyrektor oddała głos pani Marcie Kurpiel – naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu i wieloletniej naszej pani dyrektor, która miesiąc temu opuściła szkołę – dziękując jej za ten osobisty gest dla maturzystów, którym było osobiste ich pożegnanie. Oczywiście tradycji musiało stać się zadość, więc nie mogło zabraknąć cytatu, którym zawsze obdarzała uczniów, mówiąc, że przyszłość jest pamięcią przeszłości…, którą przecież zaczęli w Ekonomiku. Wręczyła upominki trzem maturzystkom z najwyższą średnią ocen powyżej 5,2 – Agacie Murzacz, Katarzynie Kowalskiej i Agacie Niegardowskiej. Na koniec przekazała piękne słowa Starosty Jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana, który pogratulował ukończenia szkoły, życzył trafnych wyborów i patrzenia z młodzieńczym optymizmem w przyszłość, wyznaczając sobie ambitne cele i niewiarygodne marzenia. Prosił też, by nie zapominali tych, którzy doprowadzili ich do miejsca, w którym teraz są. Puentą listu były mądre słowa P.Coelho, by pamiętali, że „…każdy otrzymał w darze talenty potrzebne mu, by iść własną drogą”.

Po części oficjalnej uczniowie klas młodszych zaprezentowali program artystyczny, który wzruszył wszystkich i wywołał refleksje, że bez względu na czas  to, co ważne, staje się już, a jeszcze ważniejsze dopiero przed nimi. Życzyli im powodzenia, ludzi życzliwych wokół siebie, matury na piątkę, a na szóstkę zdania najważniejszego egzaminu – egzaminu z życia.

 Ze słowami pani dyrektor, nawiązującymi do programu artystycznego, by  szli  przed siebie i otwierali wciąż nowe drzwi – tegoroczni absolwenci udali się do klas, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły i po raz ostatni zasiąść w szkolnych ławach.

Życzymy Wam, nasi już absolwenci, połamania piór na egzaminach maturalnych, dobrych wyborów i jeszcze lepszych ludzi wokół siebie.

Agata Muszyńska

 

Skip to content