Procedury składania wniosków dla kandydatów do pierwszych klas
w ZSEiO w Jarosławiu

 

Sposób składania wniosku do szkoły (do wyboru):

  1. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną, na adres szkoły pierwszego wyboru :

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
 im. Marii Dąbrowskiej

Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

  1. Wniosek można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu.

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl

 

  1. Wniosek można wrzucić do skrzynki wystawionej przed głównym wejściem do szkoły pierwszego wyboru w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

UWAGA! We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

Oryginał wniosku kandydat przynosi ze świadectwem i wynikiem egzaminu ośmioklasisty podczas kolejnego etapu. Wszystkie adresy oraz dane kontaktowe szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jarosławskim znajdują się w elektronicznej ofercie edukacyjnej na stronie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu pod adresem: http://informator.starostwo.jaroslaw.pl/

Kandydaci którzy nie mają założonego konta w systemie, proszeni są o pobranie podania
w formie papierowej.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KONDYDATA DO SZKOŁY

 

Uzupełniony wniosek należy przynieść osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tej wizyty w sekretariacie szkoły lub zgodnie z powyższą procedurą (punkty 1-3).

Wniosek musi być podpisany przez rodziców i zwierać  telefon kontaktowy!

Odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania wniosku będą udzielane telefonicznie przez pracownika sekretariatu szkoły. Tel 16 621 23 11 w godzinach od 8.00 do 15. 00

Zapraszamy!

Skip to content