Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących zainaugurowała msza św. odprawiona w Kolegiacie Jarosławskiej. Następnie w Państwowej Szkole Muzycznej nastąpiło otwarcie nowego roku, które zaszczycili swoją obecnością:  pan Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, który wręczył powierzenie stanowiska dyrektora nowej pani dyrektor – Justynie Nalepie-Harpuli oraz pani Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Dyrektor szkoły – pani Justyna Nalepa-Harpula w swoim przemówieniu podziękowała za niezwykle budujące słowa płynące od władz oświatowych naszego powiatu i wyróżnienie naszej szkoły. Stwierdziła, że jest to wyjątkowy rok – przynosi zmiany programowe i kadrowe, ale także jest jubileuszem 95-lecia istnienia Ekonomika. W tym roku właśnie, po kilkunastu latach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Pani Marta Kurpiel została Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Na stanowisko wicedyrektorów powołane zostały panie: Barbara Górska – nauczyciel przedmiotów w branży spedycyjno-logistycznej oraz  Małgorzata Błaż-Lewczuk – nauczyciel geografii. Przyjętych zostało 12 nowych nauczycieli, którzy dołączą do wspólnego grona pedagogicznego szkoły. A naukę rozpoczynają uczniowie tzw. podwójnego rocznika, po gimnazjum i szkole podstawowej. Wychowawstwo w tych klasach otrzymują:  1Ap TE – prof. Elżbieta Czwakiel; 1Ep TE – prof. Beata Pisarczyk-Naspińska;1Lp TL  – prof. Liliana Bednarska; 1Pp LO –  prof. Sławomir Szewczyk;  1Eg TE –  prof. Anna Jasiewicz; 1Lg TL – prof. Teresa Krzywonos; 1Sg TS – prof. Stanisław Gierczak; 1Pg LO – prof. Elżbieta Marosz. Kończąc swoje przemówienie, życzyła wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągną sukcesy; nauczycielom – wytrwałości, zdrowia  i wielu powodów do satysfakcji, a rodzicom  zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, nauczycielami oraz dyrekcją. Następnie odbyło się przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej i uroczyste ślubowanie. Zwieńczeniem uroczystości był muzyczny występ ucznia – wirtuoza gry na akordeonie.

Nowy rok rozpoczęty – życzymy wszystkim sukcesów!

Agata Muszyńska

 

 

 

Skip to content