11 lutego po raz  25 obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Zainicjował go św. Jan Paweł II 13 maja  1992r. w Lourdes.

Światowy Dzień Chorego to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych i cierpiących oraz do dowartościowania tych, którzy poświęcają si e na rzecz chorych.

Nasze uczennice z kl. IB uwrażliwione na potrzebę pomocy chorym podjęły tym dniu posługę liturgiczną podczas Mszy św. sprawowanej w Jarosławskiej Kolegiacie w intencji chorych i cierpiących. Służyły też pomocą chorym podczas uroczystości przygotowanej przez Parafialne Koło Caritas i Akcję Katolicką przy tej parafii. Chorzy wyrazili wdzięczność naszej młodzieży za obecność i serce.

Skip to content