Tradycyjnie – 8 grudnia = społeczność „ekonomika” obchodzi Święto Szkoły. Podobnie było i w tym roku, chociaż wyglądało ono nieco inaczej z racji wymagań sanitarnych związanych z koronowirusem. Niemniej – zwłaszcza nowi uczniowie klas pierwszych – mogli zapoznać się z bogatą historią naszej szkoły odsłuchując audycji na ten temat.

Kolejnym elementem tego święta było podsumowanie stażów, które nasi uczniowie w minionym roku odbyli w Niemczech i Irlandii. Podzielili się ze wszystkim swoimi wrażeniami i doświadczeniami, ilustrując własne opowieści bogatymi prezentacjami. W obecności dyrekcji, nauczycieli i przedstawicieli klas stażystom zostały wręczone międzynarodowe certyfikaty, potwierdzające zdobyte przez nich kwalifikacje.

Na zakończenie uroczystości miała miejsce Msza Święta, sprawowana przez naszego księdza katechetę – księdza Marka Szczepańskiego, w intencji całej społeczności szkolnej.

 

Skip to content