Warsztaty Historyczne OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje

Pod takim tytułem 09 maja 2018 r. odbyło się spotkanie w sali Akademickiego Centrum Kultury Studenckiej PWST-E w Jarosławiu. Tematem przewodnim było znaczenie etosu służby w odniesieniu do wzorców i wartości postępowania policjantów przedwojennej Policji Państwowej. Warsztaty zainaugurowały obchody powiatowe 100-lecia postawania Policji Państwowej.
Warsztaty zostały zainicjowane i przygotowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, a przeprowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu. Nad profesjonalnym i uroczystym przebiegiem uroczystości czuwał Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu kom. Marta Gałuszka, która niezmiennie wzorowo pełniła swoje obowiązki. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Biura Tradycji i Historii Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak a także Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski. Towarzyszyli mu Szef Rady Doradców Stowarzyszenia Józef Kuczka i asp. Anna Cieślik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Spotkanie swoją obecnością uświetnił Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Obecni byli także Wicestarosta Jarosławski Józef Szkoła, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz, ks. prałat ppłk. Andrzej Surowiec oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. szt. Józef Bąk.
Komendant Powiatowy Policji – p.o. mł. insp. Mariusz Rabka przywitał zaproszonych gości, a otwierając warsztaty, podkreślił znaczenie takich spotkań dla kształtowania postaw patriotycznych i edukacji.
Po krótkim przemówieniu dr inż. Ryszarda Pukały prorektora PWST-E nadszedł czas na wspomnienie o tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie. Ostaszków, Kalinin, Miednoje – miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Historię tych tragicznych zdarzeń przybliżył Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, wnuk jednego z zamordowanych w tym czasie Policjantów.
Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak zwracał uwagę na budowanie etosu policyjnej służby.
Na zakończenie warsztatów Prezes Stowarzyszenia wręczył Certyfikat Ambasadora OKM 1940 Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie mł. insp. Henrykowi Moskwie i Komendantowi Powiatowemu Policji w Jarosławiu p.o. mł. insp. Mariuszowi Rabce. Wydawnictwami książkowymi wyróżnieni zostali przedstawiciele samorządu Wice Starosta Józef Szkoła, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz i ks. parałat ppłk. Andrzej Surowiec.
W tym patriotycznym i pouczającym spotkaniu uczestniczyli: policjanci i pracownicy Policji, przedstawiciele samorządu, parlamentarzystów, służb mundurowych, stowarzyszeń, duchowieństwa, studenci, a także uczniowie jarosławskich szkół średnich, w tym młodzież klasy LO o profilu policyjnym wraz z wicedyrektorem szkoły mgr Justyną Nalepa-Harpula z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Zdjęcia pochodzą ze strony:
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-jaroslaw/wydarzenia/84817,Warsztaty-historyczne-quotOKM-1940-Ostaszkow-Kalinin-Miednojequot-w-Jaroslawiu.html

Skip to content