Projekt „Klasy Patronackie” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie

17 i  24 lutego 2023r.  odbył się cykl wykładów online  prowadzonych przez pracowników Uczelni w ramach projektu „Klasy Patronackie”.

Tematyka warsztatów:
Jak działa gospodarka? – Podstawowe wielkości ekonomiczne.

Komunikacja interpersonalna – co pomaga w byciu przekonującym?
Przyczyny bogacenia się narodów. Dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate?

W semestrze letnim planowane są wyjazdy do siedziby uczelni oraz do laboratorium finansowego w Kielnarowej.
Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej a szkołą wyższą.

Skip to content