W dniach 18.-22.02.2017r. w Europejskiej Akademii w Otzenhausen (Niemcy) odbyła się XI Polsko-Niemiecko-Ukraińska  Konferencja Pedagogiczna. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz oświatowych, nauczyciele koordynujący projekty międzynarodowe i dyrektorzy szkół z Województwa Podkarpackiego, Kraju Saary i Obwodu Lwowskiego. Naszą szkołę reprezentowała nauczycielka języka niemieckiego, pani Grażyna Głąb.

Organizowana od wielu lat konferencja stanowi dla uczestników okazję do wymiany doświadczeń, wzbogacenia warsztatu pracy, konfrontację z aktualnymi wyzwaniami w szkolnictwie.

W tym roku myślą przewodnią konferencji była  „Europejska różnorodność i  wspólne wartości”. W programie znalazły się m.in. prelekcje i warsztaty nt. rozwoju kompetencji interkulturowych u dzieci i młodzieży, animacji językowej, mediów cyfrowych oraz przekazywaniu wartości w wymianie szkolnej. Punktem kulminacyjnym było uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy” pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Kultury Kraju Saary i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ostatnim punktem konferencji była wycieczka do Frankfurtu nad Menem pt.  W poszukiwaniu tematów projektowych”.

Skip to content