Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących informuje o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w opanowaniu, utrwalaniu wiadomości i umiejętności oraz o możliwości uczestnictwa w nich uczniów. Zajęcia wspomagające planowane są z poniżej wymienionych przedmiotów:
 Język polski
 Język angielski
 Matematyka
 Geografia
 Wiedza o społeczeństwie
 
Na temat deklaracji informację przekazują nauczyciele uczących ww. przedmioty.
 
Planowane terminy tych zajęć z poszczególnych przedmiotów zostaną podane w późniejszym terminie, po zebraniu deklaracji od uczniów.
 
Z poważaniem
Justyna Nalepa-Harpula
dyrektor ZSEiO Jarosław
Skip to content