Informuję, że od 01 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. zostały wprowadzone następujące  stopnie alarmowe: BRAVO (2. stopień alarmowy) oraz BRAVO-CRP (2. stopień alarmowy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominam, że w związku z tym obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych na teren szkoły. Osobami postronnymi są osoby inne niż: uczniowie, rodzice uczniów (opiekunowie prawni), pracownicy szkoły. Proszę o zwracanie bacznej uwagi oraz zgłaszanie do dyrekcji wszelkich incydentów naruszających ten zakaz. Poza tym należy zwracać uwagę na: dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki, samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.

jubel

Aktualności

budynek szkoły ekonomik Jarosław

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu to szkoła z już prawie 100-letnią historią. Zawsze oferowała najwyższy poziom nauczana przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. To miejsce przyjazne uczniom, rozumie tętno współczesnego świata, oferuje kierunki, po których na rynku pracy jest się kimś bardzo pożądanym. Nowa strategia rozwoju jest związana z poszerzaniem i wzbogacaniem oferty edukacyjnej, pozostaje jednak w zgodzie z tradycją szkoły ekonomicznej. Co roku otwierają się nowe możliwości dla chcących pobierać naukę w ZSEiO.

U nas możesz kształcić się w następujących specjalnościach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali, liceum ogólnokształcące z innowacją przysposobienie policyjne, a także szkoła branżowa I stopnia: sprzedawca oraz magazynier-logistyk. Ponadto szkoła uczestniczy w życiu miasta i powiatu, bierze aktywny udział w imprezach kulturalnych, charytatywnych, społecznych i sportowych. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach. Obecnie jest ona dynamicznie rozwijającą się placówką naukową działającą w myśl zasady, że dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.

 

ekonom

Zawód: technik ekonomista – 70 pkt
Innowacja: systemy komputerowe w biznesie
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Dlaczego warto zostać technikiem ekonomistą?

Ekonomia jest obecna w najważniejszych życiowych decyzjach. Obcujemy z nią na co dzień bez względu na to, ile mamy lat i co robimy. Dlatego warto zaprzyjaźnić się z nią jak najszybciej i dobrze znać jej zasady.

Jeżeli jesteś kreatywny, ciekawy świata i nastawiony na zawodowy sukces, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz tajniki ekonomii, dowiesz się jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, nieobce Ci będą zagadnienia związane z polityką zatrudnienia, księgowością, sprzedażą i obrotem pieniężnym.

Chcesz pracować w uznanych przedsiębiorstwach, urzędach, bankach, jako: asystent dyrektora, pracownik biurowy, bankowiec, menadżer, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. marketingu, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy, a może wolisz być szefem samego siebie i zarządzać własną firmą? Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, to TECHNIK EKONOMISTA jest odpowiednim zawodem dla Ciebie!

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

logistyk

Zawód: technik logistyk – 70 pkt
Innowacja: obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technik logistyk odpowiada za funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Sprawuje nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z obsługą magazynu oraz działem sprzedaży. Kompletuje dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik logistyk.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów.
SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

spedytor

 

Zawód: technik spedytor – 70 pkt
Innowacja: technologie informatyczne w spedycji
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są: firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe, agencje obsługi portów lotniczych i morskich, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, agencje celne.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

W przypadku technika spedytora wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

rachunki

Zawód: technik rachunkowości – 70 pkt
Innowacja: technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Dla wielu firm i osób prowadzących działalność gospodarczą  niezbędny jest technik rachunkowości.

Na tym kierunku uczeń zdobywa wiedzę potrzebną do zarządzania finansami firmy z dowolnej branży. Poznaje zasady funkcjonowania biura rachunkowego oraz biura wynagrodzeń i podatków, zdobywa niezbędną wiedzę o sporządzaniu dokumentacji biurowej. W ramach zajęć na tym kierunku dużo uwagi poświęca się rachunkowości finansowej oraz wynagrodzeniom, a także podatkom. Technicy rachunkowości mają de facto większą wiedzę o firmie niż pracownicy innych działów.

To dobra, przyszłościowa praca – dziś nie ma bowiem firmy, która nie potrzebowałaby u siebie eksperta do spraw związanych z finansami i ich rozliczaniem.

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości .

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

handel

Zawód: technik handlowiec (70pkt.)
Innowacja: e-commerce (handel elektroniczny)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Jeśli jesteś kreatywny(a),  masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się programami finansowo-księgowymi w zarządzaniu firmą handlową – wybierz zawód technika handlowca.

 Wybierając ten zawód, zdobędziesz umiejętności:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
  • obsługi urządzeń biurowych, posługiwania się finansowo-księgowymi programami komputerowymi,
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna
    i sprzedaży,
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych.

Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców szczególnie w działach handlu elektronicznego.

Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe wymagające przedstawicieli handlowych lub doradców ze znajomością nowoczesnych technik sprzedaży dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=C645EDw5Aq8

porty

Zawód: technik eksploatacji portów i terminali – 70 pkt
Innowacja: komunikacja interpersonalna i medialna/obsługa celna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia zadań w terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo– spedycyjno–logistycznych.

Ponadto daje on szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

W przypadku technika eksploatacji portów i terminali wyodrębniono dwie kwalifikacje:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.
SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

policja

 

Liceum Ogólnokształcące  VIII – 100 pkt
Innowacja:
przysposobienie policyjne.

Klasa realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język angielski, wiedza o społeczeństwie.

W liceum ogólnokształcącym niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się klasa policyjna.

Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują blok zajęć innowacyjnych, do których zaliczają się m.in.: samoobrona, kryminologia, biologia w praktyce policyjnej. Cały program nauczania realizowany jest w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu. Część zajęć z kryminologii odbywa się w laboratoriach Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, ponieważ klasy policyjne objęte są jej patronatem.

Uczniowie klasy przysposobienia policyjnego w znacznym stopniu poznają ciekawe zagadnienia związane z kryminalistycznymi aspektami pracy policji, genetyki sądowej, technik zabezpieczania śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych jak również psychologii sądowej. To także ćwiczenia samoobrony, udzielanie pierwszej pomocy, a także poznawanie elementów prawa.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

 

sprzedawca

Branżowa  szkoła I stopnia
Zawód: sprzedawca

Zadaniem sprzedawcy jest profesjonalna obsługa klientów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła przygotowuje ucznia do pracy  w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, a także w sklepach internetowych.

 Nauczysz się też  prowadzenia własnej działalności handlowej.

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Po zdaniu egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

https://www.youtube.com/watch?v=raeE8cNR78c

magazyn

Branżowa szkoła I stopnia
Zawód: magazynier-logistyk

Nie lubisz nudy i chcesz zdobywać zawód, w którym każdego dnia ciągle coś się dzieje?
Wybierz zawód magazynier logistyk

Czynności takie jak wydawanie, przyjmowanie, składowanie towaru będą dla Ciebie codziennym zadaniem. Wszystko to możesz wykonywać dzięki nowoczesnym urządzeniom w centrach logistycznych, dystrybucyjnych lub po prostu w firmach produkcyjnych handlowych, które posiadają swoje magazyny. Magazynier – logistyk to  kontakt z ludźmi (dostawcami, odbiorcami oraz innymi pracownikami w magazynie) Umiejętność pracy zespołowej przyda się podczas trudnych zadań i problemów, np. poszukiwania zagubionych produktów 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.01. Obsługa magazynów.

Po zdaniu  egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

 

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

e-mail: sekretariat@ekonomikjaroslaw.pl
skrzynka ESP (ePUAP): /ZSEiOJaroslaw/Skrytka ESP
tel.: 16 621 23 11
fax.: 16 621 23 11

Deklaracja dostępności ZSEiO

Inspektor Danych Osobowych: idozsejar@onet.eu

 

Skip to content