Aktualności

Nazwa kierunku: technik ekonomista – 70 pkt

Specjalność – systemy komputerowe w biznesie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Dlaczego warto zostać technikiem ekonomistą?

Ekonomia jest obecna w najważniejszych życiowych decyzjach. Obcujemy z nią na co dzień bez względu na to, ile mamy lat i co robimy. Dlatego warto zaprzyjaźnić się z nią jak najszybciej i dobrze znać jej zasady.

Jeżeli jesteś kreatywny, ciekawy świata i nastawiony na zawodowy sukces, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz tajniki ekonomii, dowiesz się jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, nieobce Ci będą zagadnienia związane z polityką zatrudnienia, księgowością, sprzedażą i obrotem pieniężnym.

Chcesz pracować w uznanych przedsiębiorstwach, urzędach, bankach, jako: asystent dyrektora, pracownik biurowy, bankowiec, menadżer, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. marketingu, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy la może wolisz być szefem samego siebie i zarządzać własną firmą? Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, to TECHNIK EKONOMISTA jest odpowiednim zawodem dla Ciebie!

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Nazwa kierunku: technik logistyk – 70 pkt

Specjalność – obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technik logistyk odpowiada za funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Sprawuje nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z obsługą magazynu oraz działem sprzedaży. Kompletuje dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik logistyk.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

Nazwa kierunku: technik spedytor – 70 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w spedycji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są: firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe, agencje obsługi portów lotniczych i morskich, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, agencje celne.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

W przypadku technika spedytora wyodrębniono jedną kwalifikacje:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Nazwa kierunku: technik rachunkowości – 70 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Dla wielu firm i osób prowadzących działalność gospodarczą  niezbędny jest technik rachunkowości.

Na tym kierunku uczeń zdobywa wiedzę potrzebną do zarządzania finansami firmy z dowolnej branży. Poznaje zasady funkcjonowania biura rachunkowego oraz biura wynagrodzeń i podatków, zdobywa niezbędną wiedzę o sporządzaniu dokumentacji biurowej. W ramach zajęć na tym kierunku dużo uwagi poświęca się rachunkowości finansowej oraz wynagrodzeniom, a także podatkom. Technicy rachunkowości mają de facto większą wiedzę o firmie niż pracownicy innych działów.

To dobra, przyszłościowa praca – dziś nie ma bowiem firmy, która nie potrzebowałaby u siebie eksperta do spraw związanych z finansami i ich rozliczaniem.

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości .

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące – 100 pkt

Klasa:  policyjna.

Realizowana innowacja: przysposobienie policyjne.

Klasa realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język angielski,

wiedza o społeczeństwie.

 

W liceum ogólnokształcącym niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się klasa policyjna.

Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują blok zajęć innowacyjnych, do których zaliczają się m.in.: samoobrona, kryminologia, biologia w praktyce policyjnej. Cały program nauczania realizowany jest w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu. Część zajęć z kryminologii odbywa się w laboratoriach Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, ponieważ klasy policyjne objęte są jej patronatem.

Uczniowie klasy przysposobienia policyjnego w znacznym stopniu poznają ciekawe zagadnienia związane z kryminalistycznymi aspektami pracy policji, genetyki sądowej, technik zabezpieczania śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych jak również psychologii sądowej. To także ćwiczenia samoobrony, udzielanie pierwszej pomocy, a także poznawanie elementów prawa.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

 

Nazwa kierunku: technik eksploatacji portów i terminali – 70 pkt

Specjalność – komunikacja interpersonalna i medialna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia zadań w terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo– spedycyjno–logistycznych.

Ponadto daje on szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

W przypadku technika eksploatacji portów i terminali wyodrębniono dwie kwalifikacje:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

Kierunki kształcenia: branżowa  szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: sprzedawca

W szkole  branżowej I stopnia  możesz kształcić się w kierunku: sprzedawca

Zadaniem sprzedawcy jest profesjonalna obsługa klientów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła przygotowuje ucznia do pracy  w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, a także w sklepach internetowych.

 Nauczysz się też  prowadzenia własnej działalności handlowej.

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
Po zdaniu egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Kierunki kształcenia: branżowa szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: magazynier-logistyk

Nie lubisz nudy i chcesz zdobywać zawód, w którym każdego dnia ciągle coś się dzieje?
Wybierz zawód magazynier logistyk

Czynności takie jak wydawanie, przyjmowanie, składowanie towaru będą dla Ciebie codziennym zadaniem. Wszystko to możesz wykonywać dzięki nowoczesnym urządzeniom w centrach logistycznych, dystrybucyjnych lub po prostu w firmach produkcyjnych handlowych, które posiadają swoje magazyny. Magazynier – logistyk to  kontakt z ludźmi (dostawcami, odbiorcami oraz innymi pracownikami w magazynie) Umiejętność pracy zespołowej przyda się podczas trudnych zadań i problemów, np. poszukiwania zagubionych produktów 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.01. Obsługa magazynów.

Po zdaniu  egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl
tel.: 16 621 23 11
fax.: 16 621 23 11

Deklaracja dostępności ZSEiO

Inspektor Danych Osobowych: idozsejar@onet.eu

 

Skip to content