W związku z ograniczeniem od 19 października 2020 r. w całości funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, zajęcia w  ZSEiO w Jarosławiu są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) 


 

Drodzy Absolwenci!

W poniedziałek uczący Was nauczyciele podjęli ważną uchwałę:  „Uczniowie klas programowo najwyższych kończą szkołę!”
Wszystko to odbywa się w chwili niezwykłej, dlatego żegnamy się uroczyście, ale online. Niech temu spotkaniu towarzyszy melodia poloneza Wojciecha Kilara https://youtu.be/RW0WQzlutho .
Czekają na Was wypisane świadectwa. Ponieście je razem ze wspomnieniami, które być może będziecie opowiadać swoim dzieciom i wnukom. Wspomnienia o uczęszczaniu do szkoły w TAKIM momencie. Kończycie szkołę w chwili niezwykłej i smutnej zarazem. Choć nie możemy podać sobie ręki na pożegnanie, mam jednak nadzieję, że odczuwacie serdeczność, którą kieruję w Waszą stronę. 

Drodzy Uczniowie, kończycie liceum lub technikum, niektórzy z bardzo wysoką średnią ocen. Wszystkim jednak gratuluję ukończenia szkoły, która istnieje już 97 lat. Od tej chwili każdy z Was ma średnie wykształcenie i jest absolwentem oczekującym na zdawanie egzaminu maturalnego. Proszę, abyście ten czas oczekiwania  wypełnili pracą. Nauczyciele są zawsze gotowi Wam pomóc. 
Przed Wami trudne wybory, życzę, aby były dojrzałe. Pamiętajcie, dojrzałość wymaga odpowiedzialności. Życzę, aby zarówno matura jak i rekrutacja na studia zakończyły się sukcesem. Najważniejsze jest jednak to, aby być dobrym i przyzwoitym człowiekiem. 

Dziękuję Wam za  radość i młodość, które wnieśliście do mojego i nauczycieli życia w ciągu przecież wielu, wielu godzin spędzonych blisko siebie. 

Dziękuję Rodzicom za zaufanie, które okazali szkole powierzając swoje dzieci naszej opiece. 

Kochani, Wasza przygoda związana z nauką w Ekonomiku dobiegła końca, ale kiedy będziecie potrzebowali naszej nauczycielskiej pomocy, pamiętajcie, że wciąż jesteśmy dla Was.

 

                                                                                                      Justyna Nalepa-Harpula

                                                                                                 Dyrektor ZSEiO w Jarosławiu

 

Aktualności

NOWA OFERTA EDUKACYJNA – 2021/2022r.

Masz wątpliwości, coś jest niejasne – zapytaj: rekrutacja@ekonomikjaroslaw.pl

Nazwa kierunku: technik ekonomista – 70 pkt

Specjalność – systemy komputerowe w biznesie

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

 

Dlaczego warto zostać technikiem ekonomistą?

Ekonomia jest obecna w najważniejszych życiowych decyzjach. Obcujemy z nią na co dzień bez względu na to, ile mamy lat i co robimy. Dlatego warto zaprzyjaźnić się z nią jak najszybciej i dobrze znać jej zasady.

Jeżeli jesteś kreatywny, ciekawy świata i nastawiony na zawodowy sukces, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Wybierając ten profil kształcenia zgłębisz tajniki ekonomii, dowiesz się jak zakładać i prowadzić działalność gospodarczą, nieobce Ci będą zagadnienia związane z polityką zatrudnienia, księgowością, sprzedażą i obrotem pieniężnym.

Chcesz pracować w uznanych przedsiębiorstwach, urzędach, bankach, jako: asystent dyrektora, pracownik biurowy, bankowiec, menadżer, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. marketingu, doradca finansowy, agent ubezpieczeniowy la może wolisz być szefem samego siebie i zarządzać własną firmą? Jeżeli Twoja odpowiedź jest pozytywna, to TECHNIK EKONOMISTA jest odpowiednim zawodem dla Ciebie!

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Nazwa kierunku: technik logistyk – 70 pkt

Specjalność – obsługa celna/technologie informatyczne w logistyce

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technik logistyk odpowiada za funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Sprawuje nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z obsługą magazynu oraz działem sprzedaży. Kompletuje dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik logistyk.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów.

SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

Nazwa kierunku: technik spedytor – 70 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w spedycji

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik spedytor są: firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, handlowe, agencje obsługi portów lotniczych i morskich, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, agencje celne.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

W przypadku technika spedytora wyodrębniono jedną kwalifikacje:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

Nazwa kierunku: technik rachunkowości – 70 pkt

Specjalność – technologie informatyczne w rozliczeniach podatkowych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Dla wielu firm i osób prowadzących działalność gospodarczą  niezbędny jest technik rachunkowości.

Na tym kierunku uczeń zdobywa wiedzę potrzebną do zarządzania finansami firmy z dowolnej branży. Poznaje zasady funkcjonowania biura rachunkowego oraz biura wynagrodzeń i podatków, zdobywa niezbędną wiedzę o sporządzaniu dokumentacji biurowej. W ramach zajęć na tym kierunku dużo uwagi poświęca się rachunkowości finansowej oraz wynagrodzeniom, a także podatkom. Technicy rachunkowości mają de facto większą wiedzę o firmie niż pracownicy innych działów.

To dobra, przyszłościowa praca – dziś nie ma bowiem firmy, która nie potrzebowałaby u siebie eksperta do spraw związanych z finansami i ich rozliczaniem.

W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości .

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące – 100 pkt

Klasa:  policyjna.

Realizowana innowacja: przysposobienie policyjne.

Klasa realizuje w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: język angielski,

wiedza o społeczeństwie.

 

W liceum ogólnokształcącym niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się klasa policyjna.

Obok przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują blok zajęć innowacyjnych, do których zaliczają się m.in.: samoobrona, kryminologia, biologia w praktyce policyjnej. Cały program nauczania realizowany jest w ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu. Część zajęć z kryminologii odbywa się w laboratoriach Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, ponieważ klasy policyjne objęte są jej patronatem.

Uczniowie klasy przysposobienia policyjnego w znacznym stopniu poznają ciekawe zagadnienia związane z kryminalistycznymi aspektami pracy policji, genetyki sądowej, technik zabezpieczania śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych jak również psychologii sądowej. To także ćwiczenia samoobrony, udzielanie pierwszej pomocy, a także poznawanie elementów prawa.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

 

Nazwa kierunku: technik eksploatacji portów i terminali – 70 pkt

Specjalność – komunikacja interpersonalna i medialna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do podjęcia zadań w terminalu lotniczym, kolejowym, samochodowym, portach morskich i rzecznych oraz w działach firm transportowo– spedycyjno–logistycznych.

Ponadto daje on szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. EUROZAWÓD.

Obsługa celna to innowacja, która umożliwia edukację w zakresie prawa podatkowego i celnego. Tworzy także szansę  do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Jako pierwsza szkoła na Podkarpaciu podpisaliśmy porozumienie dotyczące realizacji innowacji dla uczniów klas o kierunku technik eksploatacji portów i terminali.

W przypadku technika eksploatacji portów i terminali wyodrębniono dwie kwalifikacje:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

 

 

 

Kierunki kształcenia: branżowa  szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: sprzedawca

W szkole  branżowej I stopnia  możesz kształcić się w kierunku: sprzedawca

Zadaniem sprzedawcy jest profesjonalna obsługa klientów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła przygotowuje ucznia do pracy  w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej, a także w sklepach internetowych.

 Nauczysz się też  prowadzenia własnej działalności handlowej.

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
Po zdaniu egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Kierunki kształcenia: branżowa szkoła I stopnia

Nazwa kierunku: magazynier-logistyk

Nie lubisz nudy i chcesz zdobywać zawód, w którym każdego dnia ciągle coś się dzieje?
Wybierz zawód magazynier logistyk

Czynności takie jak wydawanie, przyjmowanie, składowanie towaru będą dla Ciebie codziennym zadaniem. Wszystko to możesz wykonywać dzięki nowoczesnym urządzeniom w centrach logistycznych, dystrybucyjnych lub po prostu w firmach produkcyjnych handlowych, które posiadają swoje magazyny. Magazynier – logistyk to  kontakt z ludźmi (dostawcami, odbiorcami oraz innymi pracownikami w magazynie) Umiejętność pracy zespołowej przyda się podczas trudnych zadań i problemów, np. poszukiwania zagubionych produktów 

W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

SPL.01. Obsługa magazynów.

Po zdaniu  egzaminu  uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające tę kwalifikację.

Przedmioty punktowane przez szkołę: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl
tel.: 16 621 23 11
fax.: 16 621 23 11

Deklaracja dostępności ZSEiO

Inspektor Danych Osobowych: idozsejar@onet.eu

 

Skip to content