W związku z rozpoczynającą się 10 stycznia 2022 r. sesją egzaminacyjną proszę o zapoznanie się z następującymi informacjami:

  1. Harmonogram egzaminu z kwalifikacji w zawodzie oraz egzaminu zawodowego – styczeń-luty 2022 (kwalifikacje i zawody oraz terminy i miejsca egzaminu)
    1. Harmonogram egzaminów zawodowych sesja styczniowa 2022
  2. Informacje dla zdającego (wykaz pomocy /przyborów)
    1. Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019 -ok
    2. Pomoce egzamin praktyczny formuła 2017

Na egzamin należy stawić się co najmniej 30 minut wcześniej.

Zdający obowiązkowo musi posiadać przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i czarno piszący długopis.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Można wnosić jedynie przybory wyszczególnione w komunikacie Dyrektora CKE na dany rok szkolny.

W część pisemnej egzaminu można dodatkowo posiadać kalkulator prosty.

W związku z zagrożeniami związanymi z COVID-19 należy posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz własne wyposażenie i przybory zdającego.

 Listy zdających w poszczególnych salach na będzie zamieszczona dzienniku elektronicznym.

Skip to content