Harmonogram egzaminu z kwalifikacji w zawodzie oraz egzaminu zawodowego – czerwiec 2022 (kwalifikacje i zawody oraz terminy i miejsca egzaminu):

Harmonogram-egzaminów-zawodowych-oraz-z-kwalifikacji-czerwiec-2022

Na egzamin należy stawić się co najmniej 30 minut wcześniej.Zdający obowiązkowo musi posiadać przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem i czarno piszący długopis.Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Można wnosić jedynie przybory wyszczególnione w komunikacie Dyrektora CKE na dany rok szkolny.

W część pisemnej egzaminu można dodatkowo posiadać kalkulator prosty.

Listy zdających w poszczególnych salach zamieszczone dla zdających w  dzienniku elektronicznym.

 

Skip to content