• Dodatkowe dni wolne ustalone przez Dyrektora (10 dni) na rok szkolny 2023/2024:

  1. 13 października 2023 r. 
  2. 10 stycznia 2024 r. 
  3. 21 marca 2024 r. 
  4. 26 kwietnia 2024 r.
  5. 02 maja 2024 r. 
  6. 07-09 maja 2024 r. 
  7. 31 maja 2024 r.
  8. 05 czerwca 2023 r
Skip to content