• Dyrektor ZSEiO ustala na rok szkolny 2022/2023 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. 31.10.2022 r.
  2. 09-10.01.2023 r.
  3. 21.03.2023 r.
  4. 02.05.2023 r.
  5. 04, 05, 08.05.2023 r.
  6. 05 – 06.06.2023 r.
Skip to content