GODŁO WSPiA                            PMAPIB logo

 

Unbenannt4

 

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa działa od 6 lat. W jej ramach prowadzone są bezpłatne zajęcia dla młodzieży z zakresu zagrożeń we współczesnym świecie. Mowa jest także o patologiach społecznych, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, statusie prawnym ucznia, prawach i obowiązków ucznia, a także współczesnych metod identyfikacji kryminalistycznej i najnowocześniejszych metod wykrywania przestępstw.

Zajęcia odbywają się w następującej tematyce:

  • zasady bezpieczeństwa w sieci (ochrona przed wirusami, ochrona haseł, loginów, danych dostępowych, ochrona operacji finansowych, wiarygodności informacji w sieci, cyberprzemoc, naruszenia prywatności), 
  • zagrożenia w cyberprzestrzeni (cyberstalking, kradzież tożsamości, phishing, child grooming, hate specach, cyberpedofilia), w tym procedura zgłaszania cyberprzestępstwa,
  • nowe substancje psychoaktywne (prawne i zdrowotne skutki zażywania narkotyków, środków odurzających i środków zastępczych) oraz ich dystrybucja przez Internet;
  • identyfikacja przestępstw i ich sprawców – ślady kryminalistyczne (zajęcia praktyczne – zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, traseologicznych, mechanoskopijnych, biologicznych, osmologicznych oraz mikrośladów z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego);
  • status prawny młodego człowieka, w tym odpowiedzialność prawna – cywilna, administracyjna i karna oraz jako nieletniego (zajęcia w formie dyskusji połączonej z symulacją rozprawy sądowej z zakresu prawa cywilnego/karnego z udziałem uczniów).

 

Akademia to nie tylko zajęcia dla młodzieży, ale także szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu bezpieczeństwa w szkole, egzekwowania praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności karnej nauczyciela za niedopełnienie swych obowiązków. W ramach Akademii wykładowcy WSPiA biorą udział w radach pedagogicznych, a także w okresowych spotkaniach z rodzicami, podczas których prezentowane są aktualne zagrożenia przestępczością narkotykową i dopalaczami w województwie podkarpackim.

Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA jest częścią projektu Edukacyjno – Badawczego „Bezpieczna Przyszłość”.

 

 

Skip to content