NUMER PROJEKTU: 2020-1-PL01-KA102-078605

TYTUŁ PROJEKTU: Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej z Jarosławia

UCZESTNICY: 48 uczniów i 6 opiekunów

PARTNERZY:

  • Work Experience Agency Ltd , IRLANDIA
  • Hildburghäuser Bildungszentrum e. V. NIEMCY

DATA REALIZACJI :
01.10.2020 – 30.09.2021

Od 1 października 2020 roku nasza szkoła realizuje kolejny projekt unijny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu  – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Celem stażu jest zapoznanie uczniów z przyszłą pracą zawodową w ramach kształconych kierunków w przestrzeni międzynarodowej. Dzięki wyjazdowi na staż uczniowie będą mogli porównać system kształcenia zawodowego w Polsce, Irlandii i Niemczech. Praca w instytucjach zagranicznych zapewni uczestnikom doświadczenie w zakresie lokalnej specyfiki rynku pracy, ale także lepsze poznanie kontekstu kulturowego i mentalnego lokalnych społeczności. Uczestnictwo w projekcie pozwoli również zwiększyć praktyczne umiejętności językowe uczestników.

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content