mLegitymacja szkolna

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

mLegitymacja to legitymacja szkolna w urządzeniu mobilnym będąca częścią aplikacji mObywatel. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina, itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do jednego, konkretnego urządzenia, w momencie zgubienia lub kradzieży urządzenia należy natychmiastowo poinformować sekretariat szkoły).

 

Wymagania sprzętowe – urządzenie z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza)

 

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (załącznik). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.
 • Wysłać zdjęcie poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px). Zdjęcie legitymacyjne można dołączyć w formie papierowej i złożyć wraz z wnioskiem.
 • Pobrać Aplikację mObywatel i potwierdzić regulamin.
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu QR oraz kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu mobilnym.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
 2. Wniosek o wydanie mLegitymacji – uczeń pełnoletni
 3. Wniosek o unieważnienie mLegitymacji – uczeń niepełnoletni
 4. Wniosek o unieważnienie mLegitymację – uczeń pełnoletni
 5. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel
 6. Instrukcja pobierania aplikacji mObywatel
 7. Instrukcja_przedluzania_waznosci_mLegitymacji_szkolnych_dla_Uczniow

 

 

 

Skip to content