W związku z zatwierdzeniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)  projektu  ZSEiO do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” rozpoczęliśmy proces podpisywania umowy finansowej, który musi zostać zakończony nie później niż do końca roku 2020 r.

Skip to content