Badania lekarskie dla kandydatów do szkoły

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie  zwraca się z prośbą do uczniów/kandydatów wykonujących badania  na terenie województwa podkarpackiego o zapoznanie się z zasadami rejestracji obowiązującymi w jednostce medycyny pracy, w której będą wykonać badania lekarskie, po otrzymaniu skierowania ze szkoły, do której zostaną zakwalifikowani.
Wzorem roku ubiegłego utrzymano obowiązek wypełniania ankiet informujących o stanie zdrowia kandydata, które to kandydat przedstawia lekarzowi przed badaniem.
Lista podmiotów i ankieta w załączeniu.

  1. LISTA PODMIOTÓW
  2. ANKIETA

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022/2023 R.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KONDYDATA DO SZKOŁY

TECHNIKUM:

Regulamin Rekrutacji Technikum

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Regulamin Rekrutacji LO

 

BRANŻOWA I STOPNIA

Regulamin Rekrutacji BS

 

Skip to content