W dniach 15 – 18 marca 2018r. odbyła się w Rzeszowie 12. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA pod hasłem „Rewolucja technologiczna w szkole – perspektywy i wyzwania. Nowa dynamika partnerstw szkolnych”. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Katedrę Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W inauguracji wydarzenia wzięli udział: wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart i kurator pani Małgorzata Rauch. Naszą szkołę reprezentowała nauczycielka języka niemieckiego pani Grażyna Schneider, która od wielu lat organizuje i koordynuje projekty międzynarodowe w ZSEiO.

W ramach konferencji odbyły się sesje plenarne dotyczące m. in. zastosowania narzędzi on-line w komunikacji w grupach wielojęzycznych, komunikacji nauczyciel – uczeń – rodzic w zespołach klasowych i projektowych, kompetencji nauczycieli do komunikacji międzykulturowej, programowania jako istotnego elementu edukacji przyszłości i nowego podejścia do edukacji wg modelu STEAM. Ponadto w programie znalazły się panele dyskusyjne pt. „Komunikacja w dobie nowoczesnych technologii” i „Apokalipsa cyfrowa u bram” oraz zajęcia warsztatowe.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z najnowszą ofertą Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – instytucji, która wspiera finansowo i merytorycznie projekty polsko-niemieckie.  Konferencję uświetnił koncert upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „A to Polska właśnie…”.

Skip to content