16 listopada 2018 r. Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich i Parafia pw. Bożego Ciała zorganizowały uroczystość poświecenia Dębów Pamięci i tablic imiennych Bohaterów Zbrodni Katyńskiej.

Udział – w obchodach upamiętniających wielkich Polaków –  wzięła młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących wraz z wicedyrektor szkoły Justyną Nalepą-Harpulą.

Ppłk Kazimierz Wojtara, mjr Eugeniusz Romach, kpt. Tadeusz M. Wiszniewski, por. Stanisław Badowicz oraz komis.   P.P. Roman W. Aftowicz zostali indywidualnie patronami wybranych szkół jarosławskich. ZSEiO dostąpił zaszczytu objęcia patronatem przez komisarza Aftowicza.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała  poprzedzona krótkim programem patriotycznym przygotowanym przez młodzież ZSDGiL. W dalszym  ciągu na placu kościelnym przed Dębami Pamięci odśpiewano hymn państwowy, odsłonięto i poświęcono imienne tablice i Dęby Pamięci pięciu zamordowanych żołnierzy i policjantów związanych z ziemią jarosławską. Uczniowie odczytali życiorysy bohaterów, a następnie przemawiali zaproszeni goście.

 Bardzo doniosłym momentem był Apel Poległych oraz salwa honorowa. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły kwiaty pod tablicami.

Zobowiązani  honorem, obiecujemy dbać o miejsce pamięci dostojnego Patrona. 

Skip to content