,,Uczelnie – Szkołom – o finansach z NBP”

projekt realizowany przez pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów

Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

11 marca 2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu rozpoczął się cykl warsztatów realizowanych w ramach projektu ,,Uczelnie – Szkołom – o finansach z NBP” prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Młodzież z klas pierwszych kształcąca się w zawodzie technik ekonomista zdobywała wiedzę na temat bezpieczeństwa transakcji finansowych oraz planowania własnej kariery zawodowej. W trakcie bloku warsztatowego odbył się również test wiedzy ekonomicznej, w którym zdobywając maksymalną liczbę punktów pierwsze miejsce ex aequo zajęły uczennice:

Karolina Łohin kl. 1 Ap, Wiktoria Błaszczyszyn kl. 1 Eg, Mariola Walewicz kl. 1 Eg

GRATULUJEMY!!!

Skip to content