22 stycznia 2019 r. 2 klasa LO o profilu policyjnym wzięła udział w seminarium i debacie inaugurujących Podkarpacką Szkołę Wolności i Tolerancji – cyklu organizowanych przez wojewodę podkarpackiego dedykowanych spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

Pierwsze spotkanie poświęcone było tematyce: „Nienawiść i hejt – znak współczesnych czasów czy kolejne przejawy radykalizacji życia społecznego?”

W spotkaniu uczestniczyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prof. nadzw. dr hab. Czesław Kłak – sędzia Trybunału Stanu, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz, pełnomocnik wojewody ds. równego traktowania Agnieszka Słupek oraz pełnomocnik wojewody ds. rodzin Rafał Czupryk.

Wojewoda Ewa Leniart odniosła się do kwestii nienawiści w ujęciu historycznym, natomiast prof. Czesław Kłak skupił się zagadnieniu przestępstw popełnianych z nienawiści.

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom problematyki roli jednostki w społeczeństwie, relacji państwo – jednostka, przedstawienie międzynarodowych i konstytucyjnych aspektów wolności i praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich granic, a także pokazanie przejawów ich naruszeń we współczesnym świecie. Podczas zajęć z prawnikami, socjologami, psychologami, funkcjonariuszami Policji oraz Służby Więziennej, a także historykami odbędą się debaty nt. mowy nienawiści, hejtu, stalkingu, współczesnych przejawów nietolerancji i dyskryminacji, a także dotyczące odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz w strukturze szkoły za zachowania godzące w wolności i prawa drugiego człowieka. Rozważane będę także przypadki tzw. zbrodni nienawiści oraz zbrodni wojennych w celu wykazania, do czego prowadzić może ekstremizm, nietolerancja, godzenie w godność człowieka. Na podsumowanie zajęć zorganizowany zostanie Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Tolerancji, podczas którego młodzież będzie mogła sprawdzić swoją wiedzę z zakresu wolności i praw człowieka, przeciwdziałania ekstremizmom, nietolerancji i wszelkim przejawom radykalizmu.

 

Materiały: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/debata-z-udzialem-mlodziezy-3/

Skip to content