logo pr1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – NAUCZYCIELE

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Wzór formularza zgłoszeniowego

Zał. 2 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 Wzór – dane uczestnika

Zał. 5 Wzór umowy uczestnictwa

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – UCZNIOWIE

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Wzór formularza zgłoszeniowego

Zał. 2 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 Wzór – Dane uczestnika

Zał. 5 Wzór umowy uczestnictwa

 

Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020,

współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.4

część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Skip to content