14 października  – Święto Edukacji Narodowej

„W piątek 12 października 2018r. nasza szkoła w Jarosławiu uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, pani Marta Kurpiel, przywitała wszystkich, dziękując szczególnie za przybycie gościom z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, a byli to: nadkomisarz Artur Wasiuta i aspirant sztabowy Anna Długosz, którzy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Henryka Moskwy, złożyli niezwykle ciepłe życzenia: „Ten wyjątkowy dzień stanowi wspaniałą okazję do wyrażenia uznania i szacunku wszystkim nauczycielom. Dla nas, Policji, to ogromna satysfakcja, że w naszej służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, możemy liczyć na przychylność i wsparcie właśnie was, nauczycieli”

Pani dyrektor przytoczyła wiele mądrych stwierdzeń, ale na jedne słowa zwróciła szczególną uwagę: „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania.” Taki właśnie jest zawód nauczyciela, więc – posługując się słowami A. Frycza Modrzewskiego – podkreśliła, ze należy pamiętać „iż trzeba go wszelkimi sposobami bronić i ochraniać przed przewrotnością mniemań i zuchwalstwem ludzi naszego wieku”. Następnie przyznała nagrody dyrektorskie  nauczycielom: Dorocie Balickiej, Katarzynie Danyluk Jabłońskiej, Magdalenie Kamińskiej, Irenie Jarosz, Justynie Nalepie Harpuli, Marzenie Wieczorkiewicz, Ewie Turkiewicz, Pawłowi Stalmaskiemu  oraz pracownikom administracji i obsługi: Wiesławie Łuczkowskiej, Alicji Kisale,  Janowi Adamowowi.  Z dumą poinformowała, że tegoroczną nagrodę Starosty Powiatu Jarosławskiego otrzymali: Anna Korneńko i Stanisław Gierczak.

Tradycją tego święta w naszej szkole, od momentu powstania klas liceum ogólnokształcącego z innowacją policyjną, jest przyznanie klasom drugim i trzecim kolejnej belki.  Nominacji dokonali zaproszeni goście z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Uroczystość uświetnił, tym razem na początku akademii, program artystyczny w wykonaniu uczniów pod opieką pań:  T. Krzywonos, G. Głąb i E. Turkiewicz. Młodzież wprowadziła wszystkich w liryczno-muzyczną jesienną zadumę, bo przecież święto nauczycieli to czas pięknej złotej polskiej jesieni, która jakby wynagradzała im również trudy pracy, sypiąc kolorem i słońcem.”     

Agata Muszyńska

 

Skip to content