Dzień Ochrony Danych Osobowych, obchodzony już od 2006 roku. Ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy, a jego data – 28 stycznia – jest rocznicą sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy w 1981 roku.

Konwencja dotyczyła ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i była pierwszym aktem prawnym o tej tematyce i o międzynarodowym zasięgu.
W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzimy od 2007 roku, czyli w tym roku po raz piętnasty.

Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć jakie dane należą do danych osobowych i o kilku zasadach, które powinny być zawsze przestrzegane, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek – wykorzystania naszych danych w innym celu, niż byśmy sobie tego życzyli.

 

Z okazji tego wydarzenia został również przeprowadzony konkurs na pracę plastyczną o tematyce „Twoje Dane – Twoja Sprawa” – wyniki wkrótce!

Pamiętajmy !!! W życiu prywatnym:

  • korzystajmy z programów antywirusowych i instalujmy aktualizacje na prywatnych urządzeniach,
  • nie otwierajmy wiadomości od nieznanych nadawców,
  • szczególną ostrożność zachowajmy przy otwieraniu stron banku, sprawdzając każdorazowo, czy adres jest nam znany i prawidłowy,
  • nie zostawiajmy dowodu osobistego w recepcji hotelowej ani w zastaw np. pożyczonego sprzętu,
  • natychmiast zastrzegajmy zgubiony dokument lub kartę kredytową.
  • nigdy nie zapamiętujmy haseł w przeglądarkach internetowych,
  • pliki z danymi osobowymi szyfrujmy przed wysłaniem drogą mailową,
  • niepotrzebne wydruki zawierające dane osobowe niszczmy w niszczarce.

Choć Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzimy tylko raz w roku – pamiętajmy o tym nie tylko 28 stycznia!

List Prezesa z okazji DODO 2021

Skip to content