5 października w Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, na którą zostali zaproszeni Dyrektor ZSEiO oraz uczniowie wyróżniający się w realizacji innowacji „obsługa celna”.

Wydarzenie miało bardzo uroczysty przebieg i uczestniczyło w nim wielu dostojnych gości, m.in.: Z-ca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Podsekretarz Stanu Anna Chałupa, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie w intencji pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Następnie w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczysta zbiórka,  gdzie przybyłych przywitał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Witold Mrozek. 

Podczas obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej medale, odznaki oraz awanse na wyższe stopnie i stanowiska służbowe odebrało kilkudziesięciu pracowników i  funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych urzędów.

Wydarzenie było okazją do wręczenia certyfikatów AEO (Authorised Economic Operator) dla pięciu podkarpackich przedsiębiorców, którzy uzyskując prestiżowe świadectwo otrzymali możliwość korzystania z szeregu przewidzianych prawem ułatwień, jako wiarygodni partnerzy dla organów celno-skarbowych w krajach Unii Europejskiej.

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej były również okazją do wręczenia dyplomów uznania dyrektorom i uczniom szkół, z którymi Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie współpracuje, prowadząc zajęcia teoretyczne, warsztaty i spotkania z zakresu prawa podatkowego i celnego. Wyróżnieniem tym zostali uhonorowani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Justyna Nalepa-Harpula oraz uczniowie Oliwia Białogłowska, Paweł  Blok oraz Łukasz Gryniewicz. Pamiątkowe dyplomy ponadto otrzymali funkcjonariusze zaangażowani w podejmowane działania edukacyjne dla uczniów podkarpackich szkół, wśród nich st. specjalista służby celno-skarbowej Jacek Kaliciak – nauczyciel w klasach w zawodzie technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Foto: IAS Rzeszów

Skip to content