Muzeum – „Z przeszłości w teraźniejszość – dla przyszłości” – spotkanie z historią Szkoły Handlowej, czyli dzisiejszego Ekonomika i obchody Roku Czesławy Baski Puzon

Przywołane wspomnieniami lata                                                                                          

Ożywiają w pamięci

jakby to było wczoraj…                                                             

 /Krystyna Żądło-Rajtar, absolwentka 1948/

W Wielkiej Izbie Kamienicy Orsettich – obecnego muzeum w Jarosławiu – spotkała się przeszłość z teraźniejszością za sprawą Ekonomika. Nasza szkoła w ramach jubileuszu 95-lecia swojego istnienia zabrała wszystkich gości w historyczną podróż: od momentu jej założenia przez okres wojenny – zamknięty w symbolu szkolnego fartuszka uczennicy i notesu prof.Gottfrieda z roku 1940 –  do czasów współczesnych. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p.M.Trojak – wicestarosta Jarosławski, p.M.Fedor – Przewodniczący Rady Powiatu, p.M.Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, p.E.Pazyniak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Promocji, asp. szt. p.A. Długosz, p.Ł.Zagrobelny – Dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich, p.E.Śliwińska-Dąbrowska – Dyrektor JOKiS, p.I.Zelwach i  W.Gut Siudak – Stowarzyszenie Przeszłość dla Przyszłości, p.B.Kościelny i T.Słowik – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, p.E.Rusinko – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Druhna M.Jaworowska Komendantka Hufca ZHP im. Baśki Puzon, Harcmistrzyni V.Propola, p.W.Popczyński – Dyrektor SP Nr 5 im.Baśki Puzon, p.H.Grymuza.  Przedstawiciele Starostwa: pan Mariusz Trojniak i pani Marta Kurpiel w swoich przemówieniach podkreślili rolę szkoły i jej wpływ przez te wszystkie dekady na lokalne środowisko, a pani dyrektor Justyna Nalepa Harpula z ufnością patrzy   w przyszłość, bo taka tradycja jest niezwykłym dziedzictwem, które zakorzenia w przyszłość.

Nasza szkoła wpisała się również w kalendarz obchodów Roku Baśki Puzon i ofiarowała oryginalny list druhny Baśki Puzon do zbiorów muzealnych i jarosławskiemu hufcowi. Uroczystego przekazania oryginału i 4 kopii dokonała p. dyrektor J.Nalepa- Harpula na ręce p.Ł.Zagrobelnego – Dyrektora Muzeum Kamienica Orsettich, Druhny M.Jaworowskiej Komendantki Hufca ZHP .paniom I.Zelwach i  W.Gut Siudak ze Stowarzyszenia Przeszłość dla Przyszłości,  pani E.Rusinko – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i  panu W.Popczyńskiego– Dyrektorowi  SP Nr5 im. Baśki Puzon.

Następnym punktem dzisiejszych obchodów było rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Na nieludzkiej ziemi – wspomnienia Sybiraków” zorganizowanego przez naszą szkołę pod patronatem Starosty Powiatu Jarosławskiego. Celem konkursu, który zorganizowały i przeprowadziły  panie: Teresa Krzywonos i Agata Muszyńska, było zachowanie wspomnień żyjących jeszcze Sybiraków z naszego regionu i ocalenie przez najmłodsze  pokolenie tych bolesnych relacji od zapomnienia. Każda z prac jest efektem międzypokoleniowego spotkania młodego autora z bohaterem jego pracy. Dlatego szczególnym gościem na dzisiejszej uroczystości był pan Eugeniusz Kinasz – bo to jego losy na zesłaniu zostały opowiedziane w zwycięskiej pracy. Spośród nadesłanych prac ze szkół naszego powiatu komisja złożona z polonistów, historyków i pani E.Rusinko – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wyłoniła zwycięzców:                                                                                    

-1 miejsce zajęła Wiktoria Klucznik (SP 4) pod opieką pani Beaty Łuc-Pieli, to właśnie Wiktoria opowiedziała w niezwykle wzruszającym wywiadzie historię p.Kinasza;                                                       

-2 miejsce zajął Jakub Cygielski (SP7) pod opieką pani Magdaleny Kuchty;                                                   

-3 miejsce zajęła Dagmara Wałczyk (ZSEiO) pod opieką pani Agaty Muszyńskiej 

– wyróżnienie otrzymał Jakub Kochanowicz (SP4) pod opieką pani Viletty Szpilak.   

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wręczyli zaproszeni goście reprezentujący nasze władze ze Starostwa i pani dyr.J.Nalepa Harpula.

Pomysłodawcą i organizatorką tej pięknej uroczystości była pani Elżbieta Ślusarz, a przygotowany przez nią  liryczny program historyczno-wspominkowy w wykonaniu uczniów Ekonomika był zwieńczeniem tego dzisiejszego święta, wpisanego w obchody jubileuszu naszej szkoły, czyli Dostojnej Jubilatki, która mimo swoich 95 lat wciąż jest młoda rzeszą swoich wychowanków.

 

 

Skip to content