W sobotę, 14 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Krośnie odbył się etap okręgowy (wojewódzki) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie z całego województwa podkarpackiego walczyli o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób).

Żeby zasłużyć na laury uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści programowych z biologii, geografii i chemii oraz zagadnień z zakresu: ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gleb i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, żywności i zdrowia, ochrony przyrody, oraz zagadnień prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych czy telewizyjnych.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50 pytań testowych, po której najlepsza dwunastka została zakwalifikowana do eliminacji ustnych. Polegały one na udzieleniu, w obecności publiczności, odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podkarpacia na etapie centralnym. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy 2A – Magdalena Broda i Katarzyna Kowalska oraz uczeń z klasy 1P Kacper Rubacha pod opieką pani Ireny Jarosz.

Bogaty program merytoryczny zagwarantował wszystkim uczestnikom finału zapoznanie się z tajemnicami ziarna, zagrożeniami biologicznymi w żywności i ekologicznym znaczeniem gleby. Pojawiła się również możliwość wzięcia udziału w warsztatach relaksacji, lub kosmetycznych. Na uczestników konkursu czekał poczęstunek oraz drobne upominki.

Skip to content