29 – 30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.
 
p.o. dyrektor szkoły: Justyna Nalepa-Harpula
 
Skip to content