18 marca 2019 roku  grupa uczniów z klasy II technik logistyk pod opieką Barbary Górskiej, miała okazję odwiedzić – firmę Krynicki Recykling S.A. w Pełkiniach. Jest to najnowocześniejszy zakład sortowania i uszlachetniania stłuczki szklanej w Polsce. Jako jedyny w całym kraju, posiada własny pion badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie przemysłowej technologii odzyskiwania stłuczki o granulacji poniżej 10 mm z jednoczesną jej separacją kolorystyczną. Krynicki Recykling pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i wysypiskami śmieci. Swoim dostawcom Krynicki Recykling zapewnia pełną logistyką odbiór stłuczki.

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć część produkcyjną oraz centrum badawczo-laboratoryjne.  Dzięki temu młodzież mogła się przekonać jak ważne jest sortowanie odpadów i dostarczanie do przerobu jak najmniej zanieczyszczonego surowca. Po zakładzie oprowadzał nas Pan Damian Korczewski, któremu serdecznie dziękujemy.

 

Skip to content