Maturzyści u stóp  Królowej Polski na Jasnej Górze

W  pierwszą sobotę października 2017r. maturzyści z katechetami: ks. Krystianem, A. Korneńko oraz G. Głąb,  J.Wojtasem i B. Naskręskim uczestniczyli w Archidiecezjalnej  Przemyskiej Pielgrzymce maturzystów, wychowawców i katechetów na Jasną Górę.

Jak co roku, a w tym szczególnie w  300 setną rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zawierzali swoją młodość, swój egzamin  dojrzałości oraz swój wybór drogi życiowej. Przez pośrednictwo Matki Bożej prosili Chrystusa o prawdziwą wolność, żywą wiarę, o motywy życia i nadziei, o serce wielkie zdolne objąć świat.

W modlitwie różańcowej, łącząc się z akcją” Różaniec do granic”,  prosili o pokój na świecie, w ojczyźnie, w rodzinach i swoim sercu. Podczas homilii wygłoszonej  przez ks. bp. Stanisława Jamrozka szukali odpowiedzi, w jaki sposób dziś swoim życiem mogą ewangelizować i być żywym świadkiem  Chrystusa. Namiastkę tego świadectwa przedstawił ks. A. Bienia oraz maturzyści, dzieląc się  własnym nawróceniem i otwarciem na działanie Boga w ich życiu.

Myślę, że spotkanie maturzystów z Matką zaowocuje w przyszłości  pięknym życiem i głęboką wiarą i miłością do Chrystusa i Jego Matki.

                                                                                           A.Korneńko

Skip to content