W dniu 24 listopada 2016 w ZSEiO odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”.  W Konkursie wzięli udział uczniowie klas maturalnych: Aleksandra Dudek 4D, Daniel Mucha 4D, Patrycja Budzińska 3B, Damian Mielniczek 2C. Konkurs był sprawdzianem umiejętności geograficznych uczniów, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy z zakresu geografii regionu, Polski i świata.

Skip to content