Regulamin V edycji Konkursu „Dzień Służb Mundurowych”

 

 1. Organizatorem Konkursu „Dzień Służb Mundurowych” jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu.
 2. Celem konkursu jest zwiększenie wśród młodych ludzi wiedz o funkcjonowaniu służb mundurowych w Polsce. Konkurs ma być okazją do rozważań o istocie pracy służb mundurowych, korzyściach płynących z ich funkcjonowania oraz wyzwaniach jakie czekają na przyszłych adeptów tych zawodów.
 3. Konkurs „Dzień Służb Mundurowych” zostanie przeprowadzony 12 marca  
 4. Klasa może zgłosić do Konkursu jeden zespół składający się z 10 uczniów.
 5. Konkurs „Dzień Służb Mundurowych” adresowany jest do młodzieży ZSEiO
  w Jarosławiu – klasy pierwsze i drugie. Odbywa się w dwóch etapach: teoretycznym
  i praktycznym. Zadaniem uczestników będzie pokazanie, jak ich zdaniem, wygląda praca w służbach mundurowych, jakie korzyści oraz wyzwania wynikają z takiej pracy w Polsce oraz jak oni sami postrzegają specyfikę i jej zadania we współczesnym świecie. W tym celu uczestnicy konkursu realizują poniższe zadania:
 • W służbie munduru – istota i specyfikacja wybranej służby mundurowej ( cele, zadania, środki operacyjne i najważniejsze działania) – zespół 3 osobowy /test wiedzy/, zespół 5 osobowy / policyjny tor przeszkód/
 • Wypadek, zdarzenie, akcja ratunkowa – dramatyczne chwile w pracy służb mundurowych – zespół 2- osobowy /pierwsza pomoc/
 1. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania przedmiotów: kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, przysposobienie policyjne i bezpieczeństwo drogowe, biologia w praktyce policyjnej, pierwsza pomoc i wychowania fizycznego.
 2. Etap teoretyczny obejmuje zakresem wiadomości z pierwszej pomocy i przepisów prawa ruchu drogowego dotyczących karty rowerowej, kryminologii i biologii w praktyce policyjnej. Odbywa się w formie testu.
 3. Etap praktyczny obejmuje: ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy oraz konkurencje sprawnościowe z wykorzystaniem wyposażenia policyjnego (tor przeszkód).
 4. Uczniowie rozwiązują testy z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz wykonują ćwiczenia pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Konkurs.
 5. Za każdy etap Konkursu, zespół z danej szkoły otrzymuje 10 punktów, co łącznie po zakończeniu dwóch etapów daje 20 punktów. W przypadku testu i toru przeszkód wybierany jest do punktacji całego zespołu, najlepszy wynik pojedynczego uczestnika. W konkurencji pierwsza pomoc na wynik pracuje cały zespół 2 osobowy.
 6. Zespół z największą liczbą punktów wygrywa.
 7. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły najwyższej, takiej samej liczby punktów, odbędzie się dogrywka w formie policyjnego toru przeszkód.
 8. Wychowawca klasy zobowiązany jest podać listę uczestników dnia 09 marca 2020r.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 marca 2020r.
 10. Wręczenie dyplomów odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.
 11. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:
 • Sylwia Zielińska
 • Irena Jarosz
 • Stanisław Gierczak
Skip to content