Jak co roku uczniowie naszej szkoły okazali wiele wrażliwości dla bezdomnych zwierzakówi aktywnie wzięli udział w akcji „Miska dla schroniska”.

Miło nam ogłosić, że WSZYSCY którzy przyczynili się do tego, aby pomóc naszym mniejszym braciom, są zwycięzcami. Jednak „największe serce” okazała klasa 2C, kolejno klasy: 3B i 1H/L. I to właśnie uczniowie tych klas zawiozą karmę do schroniska w Orzechowcach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za ofiarność i okazane serce!

Skip to content