Święto Szkoły Ekonomicznej – 8 XII

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w dniu 8 XII – jak co roku -obchodzi swoje święto patronalne, nawiązując tym samym do przedwojennej tradycji szkoły, czyli do obchodów Święta Kupieckiego i jednocześnie święta Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia –pierwszej patronki szkoły. W tym roku uroczystości zostały podzielone na dwa dni. Już 7 XII odbyła się pierwsza część obchodów, a mianowicie, uroczysta akademia z udziałem zaproszonych gości i przyjaciół szkoły. A 8 XII świętowaliśmy duchowo poprzez udział w Mszy św. odprawionej w Kolegiacie Jarosławskiej. Wygłoszona homilia, tak samo jak muzyczna oprawa w wykonaniu naszej młodzieży pod opieką pani Anny Korneńko, były pięknym zwieńczeniem święta.

W czwartek 7 XII w MOK odbyła się część oficjalna uroczystości, na którą przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta, Policji i Straży Pożarnej –  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – pani Lucyna Paulo, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł.insp. Bogdan Folwarczny, Komendant Straży Pożarnej w Jarosławiu – Krzysztof Kowal, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu – Jadwiga Piątek, Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK – Halina Kot, Kierownik Wydziału Centrum Aktywizacji PUP – Ewelina Dorota i liczne grono rodziców.

Dyrektor szkoły – pani Marta Kurpiel – serdecznie wszystkich przywitała i już w pierwszych słowach swego przemówienia podkreśliła wartość  tradycji wpisanej w dzieje szkoły, która jednak zmienia swoje oblicze, dostosowując je do wymagań współczesnych czasów. Dlatego w dniu święta szkoły pierwsze klasy tzw. policyjne są odznaczane pierwszą belką, a  klasy pierwsze technikum otrzymują kalkulatory – symbol ekonomisty i szkoły, bo przecież to one są „jej solą ”. Jak zwykle w przemówieniu pani dyrektor nie mogło zabraknąć celnych aforyzmów i  puenty: „Szkoła przygotowuje młodzież do życia w świecie, który dopiero będzie istniał” /A.Camus/ i to zadanie wypełniamy wzorowo. A uczniom, którzy zostali przyjęci w społeczność szkolną, udzieliła rad A.Einstiena, by podążali za swoją ciekawością, byli wytrwali, używali mocy wyobraźni, popełniali błędy i wyciągali z nich wnioski, żyli tu w „teraz” i doświadczali, bo z tego bierze się wiedza.

Piękne słowa skierowane do dyrekcji, nauczycieli i uczniów wygłosili zaproszeni goście, podkreślając istotne miejsce szkoły w naszym powiecie, i dobry wybór uczniów, którzy w ten sposób otwierają sobie drzwi do lepszej przyszłości.

Tegoroczne święto było okazją do pożegnania wieloletniej nauczycielki przedmiotów zawodowych – pani Bogusławy Rygowskiej, zarówno pani J. Piątek, jak i nauczyciele wygłosili wzruszające laudacje świeżo upieczonej emerytce.

Ostatnim elementem części oficjalnej była niespodzianka Samorządu Uczniowskiego, który przeprowadził plebiscyt na ulubionego nauczyciela szkoły. Zwycięzcą okazała się prof. E. Czwakiel, a drugie miejsce zajęli: S. Zielińska i B. Naskręski – wszyscy z radością wznieśli otrzymane trofea.

Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży, pod czułym okiem opiekunek: M. Bąk, D. Balicka, I. Jarosz. Motywem przewodnim była szkoła dawniej i dziś we wspomnieniach absolwentów i okiem aktualnie się uczących. A na tym tle, jak pięknie i dumnie prezentowały się mundurki policyjne, które odegrały główną rolę w musztrze paradnej w wykonaniu uczennic klas drugich policyjnych. Och! Co to był za występ! Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć. Dumni rodzice wszystko nagrali. Program pokazał, że uczniowie naszej szkoły – ci uznani już w świeci i ci dzisiejsi –  to niesamowita mieszanka różnorodności tworząca wspaniałą całość.

 

 

Skip to content