Realizacja projektu pozwoliła uczniom klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu:
– zarządzania własnymi pieniędzmi,
– bezpieczeństwa dokonywania transakcji,
– zasad gospodarowania budżetem domowym,
– zakładaniem działalności gospodarczej,
– kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodów,
– ścieżek kariery zawodowej.
 
 
Skip to content