19 maja rozpoczęły się zajęcia w ramach warsztatów pn. „Ja na rynku pracy – oczekiwania a rzeczywistość”

Zajęcia w tym roku szkolnym realizują 2 grupy 8-osobowe w wymiarze 10 godzin. Warsztaty prowadzone są przez panią Agnieszkę Kamińską – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W trakcie warsztatów uczestnicy projektu badają swoje kompetencje oraz określają oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zderzają  je z oczekiwaniami pracodawców na lokalnym rynku pracy wobec młodych pracowników.   

Skip to content