Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w czasie strajku nauczycieli organizuje zajęcia dla uczniów. Przeprowadzają je nauczyciele niestrajkujący w danym dniu.

Są to zajęcia: edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze.

p.o. dyrektor szkoły: Justyna Nalepa-Harpula

Skip to content