8 listopada 2019 r. w auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego o tytuł tegorocznego Jarosławskiego Mistrza Ortografii.

Organizatorami byli: Powiat Jarosławski, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu – Filia w Jarosławiu. Partnerzy konkursu to: Burmistrz Miasta Jarosławia, Uniwersytet Rzeszowski i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu. O poczęstunek dla uczestników tradycyjnie zadbał Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej. Autorami tekstu dyktanda są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego: mgr Matylda Zatorska i dr Wojciech Maryjka. Gościem specjalnym Potyczek był aktor Jacek Kawalec.

To święto polszczyzny w naszym regionie, którego celem jest upowszechnianie piękna języka polskiego, krzewienie zasad poprawnej polszczyzny, promocja talentów uczniów jarosławskich szkół z terenu powiatu i województwa, a także integracja społeczności lokalnej.

W auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno–Ekonomicznej licznie zgromadzili się uczniowie jarosławskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych, studenci uczelni wyższych z terenu województwa podkarpackiego, mieszkańcy miasta i powiatu jarosławskiego oraz miłośnicy języka polskiego z terenu województwa podkarpackiego i licznie zaproszeni gości.

Konkurs przebiegał jak zwykle w miłej atmosferze, choć czuć było ducha rywalizacji. Tekst – pełen pułapek ortograficznych – był prawdziwym sprawdzianem dla uczestników, więc zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła średnia i kategoria otwarta – mogą być z siebie dumni, a powiat z nich.

Oto zwycięzcy:

– szkoła podstawowa:

1.Wojtuń Julia SP 11 Jarosław

2. Gaber Patryk SP 4 Jarosław

3. Ziober Anna SP Ryszkowa Wola

4. Prawecka Weronika SP Rokietnica Wola– nagroda honorowa

– szkoła średnia:

1. Maryśkowa Natalia I LO im.M.Kopernika Jarosław

2. Kaszycka Weronika PLSP Jarosław

3. Kiełt Barbara ZSEiO Jarosław

4. Czepiel Sandra ZSChiO Jarosław – nagroda honorowa

– kategoria otwarta:

1. Jurkowski Jarosław

2. Tomoń-Bąk Izabela

3. Głąb Wojciech

4. Kościelny Barbara – nagroda honorowa

Zdobywcy pierwszych miejsc zostali Mistrzami Jarosławskiej Ortografii roku 2019 oraz otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia.

Laureaci z miejsc II – III, otrzymali odpowiednio tytuły I i II Jarosławskiego Wicemistrza Ortografii, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Szczególne podziękowania należą się nauczycielom polonistom ze szkół naszego powiatu za szybką i rzetelną poprawę prac konkursowych oraz organizatorom i nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – zwłaszcza Marcie Bąk i Teresie Krzywonos, które czuwały nad sprawnym przebiegiem całej imprezy.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy uczestnikom i do zobaczenia za rok.

Skip to content