Zakończenie roku klas maturalnych

Dzień 27 kwietnia 2018r. był dniem maturzystów w naszej szkole, ponieważ uczniowie klas programowo najwyższych, czyli trzecich liceum i czwartych technikum, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły i żegnali jej mury. Uroczystości rozpoczęły się w kościele mszą św. w intencji młodzieży, ich powodzenia na egzaminach maturalnych i na nowej drodze życia. Następnie wszyscy udali się do szkoły.

W swoim przemówieniu pani dyrektor, Marta Kurpiel, zwracając się bezpośrednio do maturzystów, podkreśliła, jak wiele wnieśli w społeczność szkolną, jaki ślad zostawili w pamięci wszystkich swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Podziękowała im za to, że byli  promotorami szkoły. Jeśli wśród nich byli tacy, którzy mają poczucie niespełnienia, a jednak dopłynęli wraz z innymi do końca, niech znajdą swoją drogę, którą rozpoczęli przecież w Ekonomiku. Życzyła im, aby zapisali się w ludzkiej pamięci, bo to właściwie nie koniec, ale czas, aby wyruszyć dalej. Podziękowania popłynęły w stronę wychowawców i nauczycieli, którzy – poświęcając swój czas, wiedzę
i umiejętności – doprowadzili młodzież do dzisiejszego dnia. Jako podsumowanie zacytowała słowa W.Blake`a „Ujrzeć świat w ziarenku piasku, niebo w dzikim kwiecie, zatrzymać nieskończoność w garści i wieczność w chwili”- niech to będzie motto, które poprowadzi młodzież.

Na koniec osobiście wręczyła świadectwa z wyróżnieniem Monice Skop z kl.3A, Patrycji Półtorak z kl.3B, Damianowi Mielniczkowi z kl.3C oraz Oliwii Babik, Monice Łozińskiej i Iwonie Wielgos z kl.4D.

 Za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego oraz wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję i godne reprezentowanie naszej szkoły nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie: Monika Skop, Sylwia Skrzypek, Andżelika Dybisz i Dorota Kapecka – 3A LO; Aleksandra Kiełtyka, Anna Książek, Patrycja Półtorak i Wiktoria Turek z kl. 3B LO; Patrycja Wojdyło, Natalia Pasiecznik i Damian Mielniczek z kl. 3C LO; Oliwia Babik, Tomasz Kufel, Monika Łozińska i Iwona Wielgos z kl.4D TE oraz Bartłomiej Płocica z kl.4E TH.  

Za szczególne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w życie szkoły, osobowość, kreatywność został przyznany tytuł ‘primus inter pares” w tym roku Oliwii Babik z klasy 4D.

Po części oficjalnej uczniowie klas młodszych zaprezentowali program artystyczny, pełny ciepłych słów i iskierek wzruszeń. W ten sposób uczniowie pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. Życzyli im powodzenia, ludzi życzliwych wokół siebie, matury na piątkę, a na szóstkę zdania najważniejszego egzaminu – egzaminu z życia. Następnie tegoroczni absolwenci udali się do klas, by odebrać świadectwa ukończenia szkoły i po raz ostatni zasiąść w szkolnych ławach.

Życzymy Wam, nasi już absolwenci, połamania piór na egzaminach maturalnych oraz zdania najważniejszego egzaminu w waszym życiu, czyli egzaminu z życia 🙂

Skip to content