W dniu 26 lutego 2020 r. uczniowie klas czwartych technikum wzięli udziałw XV Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon i XIII Targi Pracy.

Na targach  swoją ofertę zaprezentowały publiczne i prywatne uczelnie wyższe z całej Polski oraz z zagranicy (m. in. z Anglii, Danii, Holandii), szkoły policealne oraz doradcy zawodowi. Swoje stoiska miało też wiele firm.

Targom towarzyszyły atrakcje i imprezy, miedzy innymi: „lekcje inne niż zwykle” oraz warsztaty i wykłady dla uczniów.

Nasi uczniowie skorzystali z dwóch takich warsztatów: „EURES – Mobilność w obszarze europejskiego rynku pracy” i „Poznaj siebie, wybierz zawód. (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)”.

Grażyna Głąb

 

 

 

Skip to content